Acordul global privind impozitul pe profit minim

PKF Finconta servicii de audit

Acordul global privind impozitul pe profit minim

Acordul global privind impozitul pe profit minim marchează un punct de cotitură istoric, conducând la transformarea fiscalității internaționale.

Data de 12 iulie 2023 reprezintă o etapă istorică, întrucât 138 de țări și jurisdicții au convenit să implementeze un acord fiscal global inovator, așa cum a anunțat oficial OCDE.

Acest acord marchează un pas semnificativ în reforma fiscală internațională, în special în abordarea provocărilor fiscale care decurg din digitalizarea economiei globale.

Acordul cuprinde doi piloni esențiali

Pilonul I are ca obiectiv asigurarea faptului că întreprinderile multinaționale (MNE) plătesc taxe corecte în jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea, indiferent dacă au și un sediu sau nu.

Pilonul II, pe de altă parte, are ca obiectiv stabilirea și aplicarea unui impozit minim pe profit la nivel global, de 15%, pentru a contracara practicile de evitare a plății impozitelor și de transfer al profitului. Prin stabilirea unui plafon minim de impozitare, MNE-urile vor fi împiedicate din a „transfera artificial profiturile” către jurisdicții cu cote de impozitare mai mici, „protejând astfel integritatea” sistemului fiscal.

Efort cuprinzător și coordonat

Acordul reflectă un efort cuprinzător și coordonat de a reconstitui cadrul fiscal global, urmărind să „reconcilieze interesele concurente” și să promoveze corectitudinea. Acesta își propune să abordeze provocările generate de digitalizare, recunoscând necesitatea de adaptare a regulilor fiscale la mediul economic în evoluție.

În plus, țările participante au stabilit încetarea impunerii de taxe unilaterale pe serviciile digitale, recunoscând necesitatea unei „abordări coordonate și cuprinzătoare”. Acest angajament subliniază importanța unui răspuns unitar la impozitarea economiei digitale.

Etapele lucrărilor ulterioare

Declarația privind acordul fiscal global va fi prezentată Grupului G20 de miniștri de finanțe și guvernatori ai băncilor centrale în cadrul întâlnirii din iulie 2023.

Lucrările tehnice vor continua având ca scop inițierea semnării Convenției Multilaterale la sfârșitul anului 2023, iar punerea în aplicare este prevăzută până în anul 2025. Lucrările ulterioare privind ”Suma B a Pilonului I” vor fi finalizate până la sfârșitul anului, ținând cont de capacitatea redusă a unor jurisdicții.

”Sub rezerva regulii de impozitare” (STTR), care determină criteriile pentru veniturile supuse impozitării în anumite jurisdicții, va avea documentația publicată în lunile următoare, iar Instrumentul Multilateral de Implementare a STTR va fi disponibil pentru semnare începând cu luna octombrie 2023. Acesta va oferi un cadru standardizat ca țările să adopte și să încorporeze STTR în sistemele lor fiscale naționale.