Audit

Independent, corect, obiectiv

Audit cu valoare adăugată pentru management

PKF Finconta acoperă întregul spectru de audit al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu standardele contabile locale și internaționale. Auditurile efectuate de PKF sunt în conformitate cu Standardele Internaționale de audit așa cum au fost adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Auditul efectuat asigură atât conformitatea situațiilor financiare cu cadrul de raportare aplicabil, cât și furnizarea unor informații utile pentru management cu privire la problemele de control intern, riscurile la care afacerea poate fi expusă, precum și soluțiile de gestionare a acestor riscuri. Prin adoptarea tehnicilor internaționale avansate de audit și folosind cele mai noi tehnologii, le oferim clienților un serviciu eficient din punct de vedere cost versus beneficiu.

Serviciile pe care le oferim sunt:

  • Auditul situațiilor financiare individuale și consolidate
  • Auditul proiectelor finanțate cu fonduri europene
  • Audit intern
  • Auditul necesar proiectelor de fuziune/divizare

SUSȚINEM DEZVOLTAREA PE TERMEN LUNG A AFACERILOR

Oferim servicii profesionale de audit, contabilitate și salarizare, consultanță fiscală și de prețuri de transfer.

Contactați-ne