Cum construim reziliența companiilor

Reziliența companiilor

Cum construim reziliența companiilor

Viitorul este incert și schimbarea vine rapid. Companiile trebuie să privească dincolo de rezultatele pe termen scurt. Ele trebuie să fie capabile nu numai să reziste amenințărilor sau schimbărilor imprevizibile, ci și să iasă mai puternice din aceste perioade dificile, pline de incertitudine. Pe scurt, trebuie să fie mai reziliente.

Creșterea nivelului de reziliență este un imperativ pe agenda consiliilor de conducere, dar și un proces complicat de sistematizat și de implementat, care implică toate departamentele unei companii. Manageri cu priorități diferite și cu linii de raportare separate trebuie să lucreze împreună pentru a prioritiza aspectele care fac compania mai rezilientă.

Chiar dacă tehnologia digitală contribuie semnificativ la atingerea acestui obiectiv, experiența ne arată că adevărata reziliență necesită o concentrare echilibrată a directorilor executivi pe șase niveluri, după cum urmează: financiar, operațional, tehnologic, organizație, reputație și model de afaceri.

Subiecte pe agenda CEO in 2022

Nivelul financiar

Companiile trebuie să atingă obiectivele financiare pe termen scurt, dar și cele pe termen lung. Robustețea capitalului propriu și lichiditatea optimă permit companiilor să facă față scăderilor rapide de venit, creșterii costurilor sau problemelor de creditare. Majoritatea companiilor trebuie să se protejeze împotriva fluctuației sau deteriorării piețelor financiare și a accesului redus la capital. Astfel, managerii trebuie să fie atenți la datorii și la nivelul capitalurilor proprii.

Nivelul operațional

Companiile reziliente mențin o capacitate de producție solidă, care se poate flexibiliza pentru a face față schimbărilor cererii și rămâne stabilă în fața întreruperilor operaționale, reușind menținerea calității. De asemenea, își întăresc atât lanțurile de aprovizionare, cât și modalitățile de livrare pentru a menține capacitatea operațională și furnizarea de bunuri și servicii către clienți. Sub stresul riscurilor de toate formele, de la dispariția furnizorilor până la catastrofe naturale și evenimente geopolitice, managerii trebuie să aibă planuri solide de back-up operațional.

Nivelul tehnologic

Investiția într-o infrastructură de IT puternică este necesară pentru a gestiona amenințările cibernetice și pentru a evita disfuncționalitățile tehnologiei. Companiile reziliente mențin și utilizează date de înaltă calitate într-un mod care asigură confidențialitatea, în conformitate cu toate cerințele de reglementare. În același timp, implementează proiecte IT mari și mici – de calitate, la timp și conform bugetului – pentru a ține pasul cu nevoile clienților, cerințele de păstrare a competitivității și cerințele de reglementare. Managerii preocupați de nivelul tehnologic mențin continuitatea afacerii evitând întreruperile serviciilor pentru clienți precum și a operațiunilor interne.

Nivelul organizațional

Promotorii rezilienței susțin că o forța de muncă trebuie să fie diversă, pentru a crea o echipă în care toată lumea se simte inclusă și poate performa cel mai bine. Ei recrutează cele mai bune talente, le dezvoltă în mod echilibrat, îmbunătățesc sau recalifică angajații în mod flexibil și rapid, pun în aplicare procese centrate pe oameni și au planuri de succesiune solide în întreaga organizație. Cultura organizațională și comportamentele dorite se întăresc reciproc, sunt susținute de reguli și standarde clare la care se impune aderarea, promovând în același timp luarea rapidă și agilă a deciziilor.

Nivelul reputațional

Ești ceea ce faci. Companiile reziliente își aliniază valorile cu acțiunile lor, iar acțiunile cu cuvintele lor. De la angajați la clienți și de la autorități de reglementare la investitori și societate în general, companiile sunt ținute responsabile cu privire la promisiunea de brand, problemele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă. Reziliența necesită un sentiment puternic al fiecărui angajat cu privire la misiunea, valorile și scopul companiei, care îi ghidează acțiunile. De asemenea, necesită flexibilitate și deschidere din partea managerilor în ascultarea și comunicarea cu părțile interesate, anticiparea și abordarea așteptărilor furnizorilor, clienților și comunității, precum și răspunsul la cerințele comunității.

Modelul de afaceri

Organizațiile reziliente au modele de afaceri care se pot adapta la schimbările semnificative ale cererii clienților, ale peisajului competitiv, la schimbările tehnologice și ale mediului de reglementare. Această capacitate presupune menținerea unui portofoliu de inovare și valorificarea intraprenoriatului. În special în perioadele de criză, organizațiile reziliente vor face pariuri strategice pentru a-și dezvolta și adapta rapid modelele de afaceri.

În concluzie

De multe ori managerii nu pot inventaria toate posibilitățile pe care realitatea economică le poate propune pentru a menține reziliența companiilor. Cu toate acestea, evaluând pontențialele efecte disruptive, companiile învață care le sunt decalajele, incongruențele, nesincornizările dintre cele șase dimensiuni punctate în acest articol. Companiile care răspund rezilient la perturbările din mediu de afaceri sau la un anumit recul economic își pot crea un avantaj competitiv care le conduce la o performanță superioară în următorul ciclu tehnologic și economic.