Cum se pregătesc companiile pentru un viitor sustenabil

Cum se pregătesc companiile pentru un viitor sustenabil

Cum se pregătesc companiile pentru un viitor sustenabil

Înainte de pandemie și izbucnirea războiului vorbeam mult despre un viitor sustenabil. Subiectul era destul de bine profilat. Sustenabilitatea era calea de urmat. Este și în prezent, doar că răspunsurile la criza gazelor și energiei par să mai nuanțeze poziții care erau decis angajate pe calea sustenabilității.

Vrem sustenabilitate doar că nu putem s-o avem în mod simplu acum. Pentru companiile confruntate cu facturi în creștere semnificativă la gaze și energie, principiile de responsabilitate pentru mediu intră în tensiune cu nevoia lor de a rămâne competitive.

Și totuși preocuparea pentru sustenabilitate este autentică și continuă să existe. În rândul companiilor, se văd progrese, așa după reiese din studiul realizat anual de CSRMedia și Valoria. Însă, implementarea eficientă a acțiunilor care să conducă la obiectivele de sustenabilitate este o provocare pentru întreaga companie.

Dat fiind scopul, nu sunt suficiente inițiativele individuale sporadice care cu succes limitat. Este nevoie de mult mai mult de atât. Este nevoie de o transformare a operațiunilor companiei, iar patru acțiuni sunt decisive:

Stabilește nivelul țintă corect

Primul pas începe cu o evaluare realistă din exterior: care sunt așteptările de reglementare? unde ridică ștacheta concurenții? care sunt așteptările clienților și ale altor părți interesate, inclusiv ale investitorilor?

De obicei, din punct de vedere strategic, este bine să se preia inițiativa  pe un număr mic de aspecte relevante și să se determine care vor fi cerințele minime viitoare în toate celelalte aspecte.

Nivelul obiectivelor și viteza de realizare a acestora ar trebui să se bazeze pe ipoteze și planuri realiste. Cunoașterea pârghiilor și a posibilităților tehnice de a ajunge la o ambiție realistă este de o importanță deosebită.

Planifică transformarea

Odată ce nivelul țintă a fost stabilit, transformarea  trebuie să devină o prioritate vizibilă pentru toată lumea și trebuie să fie planificată în detaliu. În acest scop, măsurile trebuie dezvoltate și incorporate într-o foaie de parcurs generală.

Guvernanța corporativă este, de asemenea, crucială pentru implementarea cu succes a planului. De aceea este necesară numirea unui responsabil de sustenabilitate din echipa de top management.

Acesta nu trebuie să fie neapărat responsabil de sustenabilitate, și să se asigure că se lucrează eficient pe această direcție cu toate unitățile operaționale. Deci nu doar să creeze inițiative, ci și să le pună în aplicare.

Abilitățile unui CEO de succes

Monitorizează implementarea

Pentru procesul de implementare, merită înființată o echipă de transformare sustenabilă care să măsoare regulat progresul în direcția atingerii țintei. Acest lucru permite adoptarea promptă sau reprioritizarea măsurilor stabilite.

De asemenea, este imperativ ca resursele adecvate să fie disponibile. Pentru a schimba modurile de gândire și comportament în cadrul companiei, este necesară transformarea angajaților ca agenți de schimbare.

În acest context trebuie abordată și comunicarea și ancorarea obiectivelor de sustenabilitate în cadrul organizație – de exemplu, prin sisteme de stimulare.

Creează transparență

În sfârșit, ar trebui să se facă investiții în date și transparență, deoarece toți factorii implicați, de la producători, consumatori, la autoritățile de reglementare și investitori cer din ce în ce mai mult astfel de date.

În special, trasabilitatea în lanțurile de aprovizionare reprezintă o provocare. Acest lucru face cu atât mai important pentru companii să se ocupe de datele de sustenabilitate ale propriilor produse chiar de la început și să dezvolte abilitățile analitice corespunzătoare.

Nicio funcție nu este lăsată neatinsă atunci când sunt necesare schimbări de această amploare. Toată lumea este implicată și responsabilă pentru aducerea sustenabilității la viață în zona lor de responsabilitate: de la achiziții la producție și logistică până la marketing și vânzări.

În concluzie

Deși are nevoie de girul top managementului, sustenabilitatea nu este un subiect de alocat doar directorilor și managerilor, ci este unul care privește pe toată lumea dintr-o organizație. Consumatorii, instituțiile de reglementare, investitorii, competitorii pun tot mai mult presiune pentru respectarea unor standarde de sustenabilitate. Dar dincolo de toate acestea, companiile au misiunea să implementeze o abordare completă dacă vor ca viitorul să le aparțină.