ESG, acronimul ce extinde rolul auditului

ESG, acronimul ce extinde rolul auditului

ESG, acronimul ce extinde rolul auditului

Importanța acronimelor se demonstrează pe măsură ce le este dezvăluită semnificația. Este și cazul ESG-ul cum este cunoscut în limba engleză ca fiind Environment, Social și Governance (ESG).

ESG este un set de cerințe de raportare non-financiară care arată responsabilitatea pentru mediu, responsabilitatea față de impactul social pe care îl au și față de practicile de bună guvernanță a companiei.

Auditorii trebuie să fie la curent cu problemele în schimbare și cu cerințele de raportare legate de ESG, altfel riscă să fie vulnerabili la acuzațiile de neglijență profesională.

Auditorii au un rol important de jucat în menținerea încrederii în mediile corporative, alături de directori, echipe de audit, acționari și autorități de reglementare.

În cazul în care riscurile climatice sau alte riscuri ESG sunt semnificative din punct de vedere financiar, auditorii trebuie să ia în considerare dacă aceste riscuri sunt reflectate corespunzător în conturi pentru a raporta dacă oferă o imagine exactă și fidelă a poziției financiare a companiei.

Dacă rapoartele de sustenabilitate și informațiile ESG sunt incluse în rapoartele companiei cu situații financiare auditate, auditorii vor avea responsabilitatea pentru aceste declarații.

Același lucru se aplică când asigurarea unei terțe părți se face pe baza opiniei de audit, în special pe rapoartele anuale legate de ESG sau alte aspecte ESG semnificative.

În cazul în care o companie sau acționarii săi suferă pierderi din cauza eșecului de a raporta în mod adecvat cu privire la riscul climatic sau ESG, auditorii pot fi expuși riscului unei reclamații civile, precum și a unei intervenții de reglementare și a presiunii acționarilor.

În plus, creșterea activismului ONG-urilor cu scopul de a îmbunătăți raportarea corporativă referitoare la riscurile ESG poate duce la publicitate negativă, control de reglementare și instigare la procese civile de care companiile trebuie să fie conștiente și la care auditorii să se aștepte.

Prin urmare, ESG a evoluat dintr-un concept vag legat de responsabilitatea socială corporativă într-un motor major al comportamentului consiliului director și al acționarilor. Dincolo de sala de consiliu, acesta exercită o influență tot mai mare asupra luării deciziilor furnizorilor și cumpărătorilor.

Acționarii și investitorii sunt dornici să înțeleagă strategiile pe termen lung ale companiilor în care investesc și rolul pe care ESG îl joacă în conducerea acestora. În fiecare lună care trece, există un cadru de legislație și reglementare în creștere atât în economiile dezvoltate, cât și în cele emergente, cum este România, care își propune să consolideze legislativ obiectivele mai largi ale ESG.

Cadrul de reglementare în acest domeniu evoluează rapid. În ultimii câțiva ani, au fost create un număr tot mai mare de obligații de raportare legate de schimbările climatice și de recunoașterea beneficiilor alinierii armonizate cu directivele europene, creșterea transparenței de raportare a datelor ESG și evitarea dublei raportări, standarde de raportare ESG și strategia de sustenabilitate ESG.

În prezent, concentrarea eforturilor companiilor românești de a se conforma regulilor ESG s-a îndreptat către nou discutata Directiva CSDR (Directiva de Responsabilitate Socială Corporativă) de revizuire a Directivei 95/2014, care extinde domeniul ESG la toate companiile mari și IMM listate.

ESG este expresia reglementării sustenabilității ce face tranziția de la opțiune la obligație. În același timp, sustenabilitatea este fără îndoială un efort comun, al companiilor și al societății civile deopotrivă.

Lunile următoare vor fi marcate de eforturi intense și transformări pentru companii, pe măsură ce acestea trec la modele de operare responsabile și transparente conform cerințelor de raportare non-financiară – ESG. Din acest motiv rolul auditorilor este tot mai important.