Ionuț Șerban

Ionuț Șerban, Audit Partner

Ionuț Șerban

 Audit Partner

ionut.serban@pkffinconta.ro

Ionuț Șerban este Partener și liderul departamentului de Audit din cadrul companiei PKF Finconta. Experiența lui profesională cuprinde realizarea de misiuni de audit a situațiilor financiare statutare și consolidate, misiuni de proceduri agreate pentru companii de stat și private, precum și identificarea riscurilor cheie pentru atingerea obiectivele de afaceri ale companiilor auditate.

Ionuț este membru acreditat al următoarelor organizații profesionale: Camera Auditorilor Financiari din România, Camera Consultanților Fiscali din România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și al Asociației Contabililor Autorizați din Marea Britanie. A absolvit Facultatea Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice, București, cu diplomă de master în Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS/IAS).

  • Experiență de peste 15 de ani în audit, raportare financiară și finanțe corporative
  • Focus pe identificarea riscurilor cheie pentru obiectivele de afacerilor
  • Experienţă în gestionarea portofoliilor de clienți din piața locală și internaţională
  • Asigurarea unor puncte de vedere de referință cuprinzătoare și adecvate

Articole scrise de Ionuț Șerban

Inteligența artificială în business