Orientări OCDE privind prețurile de transfer

PKF Finconta_Orientări OECD

Orientări OCDE privind prețurile de transfer

Articolul prezintă răspunsuri la întrebări majore cu care se confruntă companiile multinaționale în contextul creat de pandemia COVID-19 și al orientărilor OCDE aferente.

Introducere

Pandemia COVID-19 a provocat o criză mondială fără precedent și a afectat economia globală într-un mod în care efectele vor fi resimțite pentru o perioadă lungă de timp. Această pandemie și-a avut impactul și asupra prețurilor de transfer și va schimba modul în care sunt efectuate tranzacțiile între companii, precum și modul în care prețurile sunt determinate în cadrul acestor tranzacții. Am răspuns în acest articol la câteva dintre întrebările cheie în lumina ghidului OCDE publicat cu privire la implicațiile prețurilor de transfer prin prisma pandemiei COVID-19 (publicat în data de 18 decembrie 2020).

Întrebări cheie și recomandări

Pot entitățile care își desfășoară activitatea în condiții de risc limitat să suporte pierderi?

În condiții normale, societatea mamă este cea care definește strategia companiilor multinaționale. Societatea mamă obține în general profitul rezidual după ce entitățile cu risc limitat obțin profitul garantat. În schimb, dacă strategia definită de grup duce la pierderi, societatea mamă suportă pierderea reziduală după ce companiile cu risc limitat primesc profitul garantat.

Cu toate acestea, în contextul actual, nu strategia implementată de societatea mamă va genera pierderea globală a companiilor multinaționale, ci pierderile ar fi cauzate de închiderea/încetinirea activității anumitor sectoare.

Se poate spune că autoritățile fiscale vor pune sub semnul întrebării orice astfel de modele de prețuri de transfer în care societatea mamă suportă toate pierderile, iar entitățile cu risc limitat nu suportă niciun risc.

Noile orientări OCDE privind implicațiile prețurilor de transfer în contextul pandemiei COVID-19 oferă un răspuns foarte generic și afirmă că „În toate circumstanțele va fi necesar să se ia în considerare faptele și circumstanțele specifice atunci când se determină dacă o așa-numită entitate cu„ risc limitat” ar putea suportă pierderi în condiții de concurență independentă.

De exemplu, în cazul în care există o scădere semnificativă a cererii din cauza COVID-19, un distribuitor cu risc limitat care își asumă un anumit risc de piață poate, în condiții de concurență, să câștige o pierdere asociată cu eliminarea acestui risc. Amploarea pierderii în cadrul unei tranzacții intra-grup va fi determinată de condițiile și caracteristicile relevante din punct de vedere economic ale tranzacției comparativ cu cele ale tranzacțiilor necontrolate comparabile.”

Cum ar trebui alocate costurile operaționale sau excepționale, care pot apărea din cauza COVID-19, între părțile afiliate?

Ghidul introduce conceptul de „costuri operaționale excepționale și nerecurente” și afirmă că „Multe întreprinderi au înregistrat costuri operaționale excepționale, nerecurente, ca urmare a pandemiei COVID-19, relevante pentru condițiile de operare diferite pe perioada pandemiei.

Trei principii generale privind alocarea pierderilor (între entitățile asociate) au fost prezentate în ghid:

  • Alocarea riscurilor ar trebui să ofere indicații privind modul în care ar trebui alocate profiturile / pierderile.
  • Costurile operaționale excepționale, nerecurente, înregistrate din cauza COVID-19 ar trebui alocate pe baza unei evaluări a modului în care întreprinderile independente în circumstanțe comparabile funcționează.
  • Părțile afiliate pot lua în considerare opțiunea de a aplica clauze de forță majoră.

Prin aplicarea forței majore cum poate fi afectată alocarea pierderilor cauzate de pandemia COVID-19?

Conform ghidului, nu se poate presupune automat că, atunci când un contract intra-grup relevant conține o clauză de forță majoră, pandemia COVID-19 este suficientă pentru ca o parte la contractul respectiv să invoce forța majoră, nici nu poate fi asumată automat în absența unei astfel de clauze din contractul intra-grup potrivit căreia o renegociere cu un rezultat potențial asemănător ar fi nepotrivită.

Ar trebui să se acorde o atenție sporită în evaluarea impactului COVID-19 în situația specifică a părții afiliate și dacă se califică drept un eveniment de forță majoră și ar trebui revizuită clauza de forță majoră în contextul relației generale și al acordului contractual.

În ce circumstanțe pot fi modificate contractele pentru a aborda consecințele COVID-19?

Ghidul prevede că determinarea dacă ar trebui întreprinsă sau nu o renegociere a valorii de piață se va baza pe ceea ce ar face părțile independente în circumstanțe comparabile.

COVID-19 are impact asupra acordurilor de preț în avans existente (APA)?

APA existente și termenii acestora ar trebui menținute și respectate, cu excepția cazului în care a avut loc o condiție care duce la anulare. Contribuabilii și administrațiile fiscale nu pot ignora sau modifica automat condițiile APA existente din cauza schimbării circumstanțelor economice.

COVID-19 are impact asupra unui APA în curs de negociere?

În cazul în care contribuabilii și administrațiile fiscale negociază un APA destinat să acopere anul 2020, toate părțile sunt încurajate să adopte o abordare flexibilă și colaborativă pentru a determina modul de includere a condițiilor economice actuale. S-ar putea lua în considerare agrearea unei perioade scurte a APA care să acopere perioada afectată de pandemia COVID-19 și un APA separat care să acopere perioada post-COVID.

Concluzie

Recomandările conținute în acest ghid OCDE oferă un cadru pentru analiza unora dintre principalele probleme în materie de prețuri de transfer pe care companiile le-ar întâmpina din cauza pandemiei.

Cu toate acestea, este recomandat ca toate companiile să efectueze un diagnostic amănunțit și precis al situației, o identificare a riscurilor implicate și, pe această bază, să determine ajustările care pot fi făcute.