Prețuri de transfer

Documentat, corect, relevant

Optimizare prin politici clare de prețuri de transfer

Prețurile de transfer reprezintă în același timp o oportunitate și o sursă de riscuri, impactul lor asupra afacerilor persoanelor afiliate fiind unul semnificativ. Abordarea corectă aduce beneficii societăților prin prisma unor avantaje operaționale, cum ar fi cunoașterea tranzacțiilor cu persoanele afiliate si identificarea oportunităților de alocare a veniturilor și cheltuielilor, înțelegerea profundă a modelului de afaceri și a posibilităților de optimizare.

La PKF Finconta avem resursele și expertiza necesare pentru pregătirea unei documentații de calitate in vederea susținerii rezonabilității politicii de prețuri de transfer adoptate, justificarea raportului dintre riscurile asumate si investițiile făcute, pe de o parte, și remunerația primită și profiturile obținute, pe de altă parte, pentru toate categoriile de societăți și tranzacții intra-grup.

Serviciile pe care le oferim sunt:

  • Evaluare tranzacții intra-grup și riscuri prețuri de transfer
  • Întocmire documentație prețuri de transfer
  • Redactare politici prețuri de transfer
  • Asistență la control privind prețurile de transfer

SUSȚINEM DEZVOLTAREA PE TERMEN LUNG A AFACERILOR

Oferim servicii profesionale de audit, contabilitate și salarizare, consultanță fiscală și de prețuri de transfer.

Contactați-ne