Raport de Transparență 2019

Raport de transparență 2019

Raport de Transparență 2019

În calitate de firmă de audit care efectuează audituri statutare ale conturilor anuale ale entităților de interes public, PKF Finconta S.R.L. publică acest raport anual privind transparența, în conformitate cu cerințele Legii 162/2017 și Regulamentul UE nr. 537/2014 privind cerințele specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public. VEZI RAPORTUL PRIVIND TRANSPARENȚA AICI