Tehnologia dă viteză și calitate auditului

Tehnologia dă viteză și calitate auditului

Tehnologia dă viteză și calitate auditului

Avansul tehnologiei crește cantitatea de informații disponibile pentru auditori, restructurează echipele, modelează companiile și chiar schimbă premisele pe baza cărora se fac analizele și se emite opinia de audit.

Robotic Process Automation, Data Analytics și Inteligența Artificială facilitează identificarea unor tipare complexe și a anomaliilor, într-o cantitate imensă de date, cu o viteză nemaiîntâlnită. Aceste tehnologii cresc calitatea auditului și reduc erorile.

Deoarece tehnologia se profilează drept componentă decisivă a procesului de audit este necesar să cunoaștem câteva dintre tendințele emergente care marchează acest domeniu.

Eliberarea de activitățile repetitive

Oamenii nu vor fi înlocuiți de roboți, ci doar vor avea sarcini mai interesante de făcut. Anumite procese vor fi automatizate și vor da mai mult timp auditorilor pentru interpretare și analiză.

Tehnologia devine astfel un „coleg” care ajută auditorul să ajungă la concluzii bine fundamentate și-l va elibera de corvoadă activităților repetitive. Deocamdată nu suntem în acest stadiu, alinierea reglementărilor aferente este lentă, dar evoluțiile tehnologice merg în această direcție.

Hibridizarea expertizei

Natura diferită, mai analitică și asistată de tehnologie a auditului implică faptul că auditorilor le sunt necesare noi competențe și forme de expertiză. Această înseamnă că este necesar ca ei să devină din ce în ce mai buni cunoscători de tehnologie.

Dar hibridizarea expertizei nu se întâmplă la nivel individual, ci organizațional. În acest sens, se observă o creștere uriașă a echipelor de analiză a datelor în firmele de audit și de servicii profesionale, populate de un mix de data scientists, contabili și cei care sunt fluenți, sau cel puțin funcționali, în ambele profesii.

Aceste echipe, care pot oferi asistență auditorilor, specialiștilor fiscali și experților în finanțe corporative, printre alții, aduc cel mai mare potențial de creștere în anii următori în cadrul firmelor de servicii profesionale.

Transformarea firmelor de audit

În mod clar, auditul se schimbă și aceste schimbări accelerate vor mai dura un timp, deoarece firmele și autoritățile de reglementare continuă să se confrunte cu cea de-a patra revoluție industrială.

În acest context succesul transformării digitale a firmelor de audit și evoluția ofertelor lor de servicii depinde de două elemente cheie.

  1. În primul rând, firmele trebuie să investească în securitatea datelor pentru a-și asigura clienții că au capacitatea să gestioneze aspectele implicate și pentru a construi încredere pentru transferul de date.
  2. În al doilea rând, trebuie să implementeze politici care să includă cultura inovației la fiecare nivel al profesiei.

În plus, firmele de audit trebuie să se ocupe de aspectele legislative și normative care le-ar putea afecta. Într-adevăr, în timp ce noile tehnologii evoluează și permit o analiză cuprinzătoare a datelor, legislația actuală privind transferul de date și regulile de securitate și confidențialitate, precum și standardele de audit trebuie să fie actualizate, deoarece afacerile digitale se schimbă rapid.

Mai multe standarde de audit trebuie să evolueze prin integrarea noilor tehnologii, în principal toate normele legate de abordarea riscului, dar și regulile privind modul în care auditorii își exercită profesia cu independență și respectând etica profesională în acest nou mediu.