Tendințe în guvernanța corporativă

Tendințele din guvernanța corporativă

Tendințe în guvernanța corporativă

Mediul de afaceri se schimbă continuu. La fel și tendințele din guvernanța corporativă.

Tehnologia pune stăpânire pe tot mai multe domenii. Profitabilitatea, creșterea și sustenabilitatea se împletesc din ce în ce mai mult. Consiliile de administrație caută cele mai bune căi ca să gestioneze provocările constante.

Volatilitatea fără precedent le obligă să înțeleagă impactul problemelor cu care se confruntă asupra guvernanței corporative în 2023. Interesul continuu al părților interesate și al investitorilor pentru eficiența consiliilor de administrație crește și mai mult presiunea.

În acest context de permanentă schimbare consiliile de administrație trebuie să fie agile, eficiente și bine informate. De aceea este important să trecem în revistă tendințele care se conturează:

Eficacitatea trece pe primul loc

Instabilitatea va continua să fie noua normalitate, iar afacerile vor depinde de consiliile de administrație pentru claritate și sprijin. Comunicarea eficientă va fi esențială, în special între membrii consiliului de administrație și CEO. Volatilitatea va continua să fie alimentată de inflație, modificarea reglementărilor, instabilitatea politică, amenințarea recesiunii. Vor avea success consiliile de administrație proactive și capabile să ia rapid decizii bune, cele cu practici solide de guvernanță corporativă care știu cum să reducă riscurile, să gestioneze conformitatea, să promoveze responsabilitatea, să sporească transparența.

Independența directorului general

Atunci când membrii consiliului de administrație se simt legați prin relații – de afaceri, personale sau sociale –  prin beneficii, compensații sau orice altceva, își pot pierde obiectivitatea. Un director general independent poate aduce noi perspective și idei noi, creștere diversitatea de cunoștințe și expertiza consiliului de administrație și menține interesele companiei în centrul atenției. Guvernanța corporativă modernă depinde de această independență, astfel încât consiliile să ia deciziile ce facilitează atingerea obiectivelor companiei pe termen scurt, mediu și lung.

Modelul de salarizare a conducerii

Pandemia a evidențiat discrepanțe salariale mari între angajați și conducere. Au fost situații în care companiile se luptau să nu intre în insolvență, dar conducerea își aproba prime și bonusuri. Consiliile de administrație trebuie să reevalueze modelul de salarizare a directorilor executivi și a CEO-ului. O evaluare temeinică și o înțelegere a structurii de salarizare a directorilor (compensații, stimulente, bonusuri etc.) va garanta că se asigură echitatea salarială și egalitatea de tratament în întreaga companie.

Evaluarea membrilor consiliilor de adminstrație

Efectuarea de evaluări periodice ale activității consiliului de administrație în funcție de performanța per ansamblu și a membrilor individuali asigură funcționarea eficientă pe termen lung. Provocările complexe de pe agenda consiliilor de administrație fac ca evaluările periodice ale performanței acestora să fie o necesitate. În acest mod se vor identifica punctele forte și ariile care necesită îmbunătățire, ceea ce va face consiliul să fie mai productiv și orientat spre viitor. În plus asigură investitorii, autoritățile de reglementare și părțile interesate de funcționarea eficientă a consiliului de administrație.

Hiper-digitalizarea accelerată

Tehnologia schimbă fundamental modelul de afaceri în toate industriile. Supravegherea acestei transformări necesită un consiliu de administraie care să înțeleagă și să aprecieze oportunitățile pe care le aduce hiper-digitalizarea accelerată. Securitatea cibernetică va continua să fie o prioritate pentru consiliile de administrație. Astfel, membrii consiliului de administrație trebuie să fie buni cunoscători ai tehnologiei ca să determine modul în care tehnologia va îmbunătăți fiecare aspect al afacerii.

Pe măsură ce consiliile de administrație și companiile își definesc strategiile operaționale și de guvernanță corporativă pentru anul 2023 vor continua să se concentreze pe creștere, eficiență și sustenabilitate. Problemele prioritare însă vor include evaluarea membrilor consiliului de administrație, independența directorului general, reducerea discrepanțelor salariale din companie, crearea de valoare și hiper-digitalizarea.